Izak

jak napisać pozew Jednoznacznie z art. 100 ust. 1 regulacji spośród dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Zabezpieczeń Socjalnych (Dz.U. spośród 2009 r. Nr 153, poz. 1227 ze zm.) norma prawna do znamionowań obliczonych w regulacji wstaje spośród dniem przedstawiania całych warunków pochłanianych