Margit

lodz adwokat rozwod istnieje specyfikowanie natomiast oznaczenie dewizie współżycia nieobywatelskiego rzekomo zachwianej za sprawą pozwanego. Funkcja, że opinia, decydując kwestię na podwaliny art. 5 KC, powinien określić explicite normę współżycia, na jaką się powołuje, było obrane we wcześniejszym orzecznictwie (por. sądy Wyroku Najwyższego spośród dnia 5 maja 1964 r., I PR 159/64, OSN 1965, nr 1, poz. 19, z dnia z 22 listopada 1994 r., II CRN 127/94, spośród dnia 14 października 1998 r., II CKN 928/97, OSNC 1999, nr 4, poz. 75). Judykatura zrezygnowała od czasu panu przyjąwszy, iż dymisjonowanie się do dewizy koegzystowania